share

เครื่องมือช่างก่อสร้าง | คู่มือสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท

Last updated: 23 May 2024
525 Views
เครื่องมือช่างก่อสร้าง

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

  • เครื่องมือช่างก่อสร้าง เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ การทำงานก่อสร้างดำเนินไปได้ราบรื่น สำคัญคือการเลือกใช้เครื่องมือที่คุณภาพ และเหมาะกับประเภทของงาน
  • แบ่งได้สองประเภทหลัก คือ เครื่องมือก่อสร้างพื้นฐาน สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป กับเครื่องมือเฉพาะทาง สำหรับงานเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความชำนาญสูง
  • แหล่งจำหน่ายเครื่องมือช่างก่อสร้าง มีตั้งแต่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ร้านค้าเฉพาะทาง ไปถึงช่องทางออนไลน์ แนะนำเลือกซื้อให้เหมาะกับประเภทเครื่องมือ งบประมาณ และความต้องการใช้งานครับ

ในงานก่อสร้างนั้น เครื่องมือช่างก่อสร้าง เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะการมีเครื่องมือช่างที่เหมาะสม จะช่วยให้งานดำเนินไปได้ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ไม่ว่าจะงานก่อสร้างขนาดเล็ก อย่างการซ่อมแซมบ้าน ไปถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ อย่างการสร้างตึกสูง ต่างล้วนต้องอาศัยเครื่องมือก่อสร้าง ที่มีความเฉพาะทางและหลากหลายครับ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

เครื่องมือช่างก่อสร้าง คืออะไร

เครื่องมือช่างก่อสร้าง (Construction Tools) หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ตกแต่ง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือก่อสร้างเหล่านี้ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ช่างก่อสร้างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

 เครื่องมือช่างก่อสร้าง คืออะไร

ปัจจุบัน มีเครื่องมือช่างก่อสร้างอยู่หลายประเภท ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐาน อย่างค้อน ไขควง เลื่อย ไปถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่อย่างรถตัก รถบด หรือปั้นจั่น ซึ่งแต่ละประเภทมีหน้าที่กับการใช้งานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของงานก่อสร้าง

เช่น ในงานก่ออิฐต้องใช้เครื่องมือพื้นฐานอย่าง ค้อน กระดานฉาบ และเกรียง ขณะที่งานเทคอนกรีตจะต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ อย่างเครื่องผสมคอนกรีต รถปั๊มคอนกรีต และรถตีนตะขาบ

เครื่องมือช่างก่อสร้าง มีอะไรบ้าง

เครื่องมือช่างก่อสร้าง สามารถแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ เครื่องมือพื้นฐาน สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป กับ เครื่องมือเฉพาะทาง สำหรับงานก่อสร้างเฉพาะด้าน อย่าง งานไฟฟ้า งานประปา หรืองานโยธา

อุปกรณ์ช่างก่อสร้าง พื้นฐาน

อุปกรณ์ช่างก่อสร้างพื้นฐาน เป็นเครื่องมือที่ช่างก่อสร้างส่วนใหญ่ใช้ในการทำงานเป็นประจำ อุปกรณ์เหล่านี้มีหน้าที่ตั้งแต่การวัด ตัด ขุดเจาะ ไปถึงการป้องกันอันตรายระหว่างการทำงาน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

  1. เครื่องมือวัดและการทำเครื่องหมาย - เครื่องมือช่างก่อสร้างที่ใช้วัดระยะ ความยาว ความสูง หรือองศา รวมถึงการทำเครื่องหมายบนวัสดุก่อสร้าง เพื่อความแม่นยำในการตัดหรือเจาะ ตัวอย่างเช่น ตลับเมตร ไม้บรรทัด ลูกดิ่ง ไม้ฉาก และดินสอ
  2. เครื่องมือตัดและขึ้นรูป - เครื่องมือช่างก่อสร้างที่ใช้ในการตัด เลื่อย บด กลึง หรือขึ้นรูปวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งแต่ไม้ โลหะ พลาสติก ไปถึงคอนกรีต ตัวอย่างเช่น เลื่อยมือ เลื่อยวงเดือน สว่านไฟฟ้า เครื่องเจียร และเครื่องตัดคอนกรีต
  3. เครื่องมือขุดเจาะ - เครื่องมือก่อสร้างที่ใช้ในการขุด หรือเจาะพื้นดิน ผนัง และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ อาจใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักร ขึ้นอยู่กับขนาดและความลึกของงานขุด ตัวอย่างเครื่องมือขุดเจาะ เช่น จอบ เสียม สกัดไฟฟ้า รถขุด และเครื่องเจาะหิน
  4. อุปกรณ์ความปลอดภัย - อุปกรณ์ช่างก่อสร้างที่ช่วยป้องกันอันตรายระหว่างการทำงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการตกที่สูง สัมผัสสารเคมี หรือเศษวัสดุกระเด็นใส่ ตัวอย่างอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น เข็มขัดนิรภัย และรองเท้าเซฟตี้

เครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างเฉพาะทาง

นอกจากเครื่องมือช่างก่อสร้างพื้นฐานแล้ว งานก่อสร้างเฉพาะทางบางประเภท ยังจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีคุณสมบัติพิเศษร่วม เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของวัสดุและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เครื่องมือก่อสร้างเฉพาะทาง อาจมีความซับซ้อนหรือต้องใช้เทคนิคเฉพาะในการใช้งาน จึงต้องอาศัยช่างที่ชำนาญเป็นพิเศษในการทำงาน ดังนี้

  1. เครื่องมือช่างโยธา - ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา อย่าง ถนน สะพาน เขื่อน อาคารสูง ฯลฯ ตัวอย่างเครื่องมือในกลุ่มนี้ เช่น กล้องวัดมุม เครื่องทดสอบความแข็งแรงคอนกรีต เครื่องอัดเม็ดปูน หรือชุดทดสอบดิน
  2. เครื่องมือช่างไฟฟ้า - ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ตัวอย่างเครื่องมือสำคัญ เช่น มัลติมิเตอร์ คีมปอกสายไฟ คีมย้ำหางปลา ที่ดึงสายเคเบิล ฟิวส์ อินเตอร์รัพท์ และเครื่องตรวจจับไฟฟ้ารั่ว
  3. เครื่องมือช่างประปา - ใช้ในการติดตั้งซ่อมแซมระบบท่อน้ำ สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำภายในอาคาร เครื่องมือสำคัญ เช่น คีมล็อก ประแจจับท่อ เลื่อยตัดท่อ เครื่องเชื่อมท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องทดสอบการรั่วซึม และชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ร้านเครื่องมือก่อสร้าง ใกล้ฉัน - หาซื้ออุปกรณ์ช่างก่อสร้างได้ที่ไหน?

เมื่อทราบประเภทกับหน้าที่ของเครื่องมือช่างก่อสร้างแล้ว ต่อมาที่หลายคนสงสัยคือ จะหาซื้อเครื่องมือช่างก่อสร้างเหล่านี้ที่ไหน?

เพราะการเลือกซื้อเครื่องมือก่อสร้างที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับลักษณะงาน จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั่วไปสามารถหาซื้อเครื่องมือช่างก่อสร้างได้จากแหล่งต่าง ๆ ตามนี้ครับ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ แหล่งขายเครื่องมือช่างที่ครบวงจรที่สุด เพราะมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่วัสดุก่อสร้างพื้นฐาน ไปถึงเครื่องมือช่างเฉพาะทาง

แต่ข้อจำกัดคือ สาขาของร้านค้าเหล่านี้มักอยู่ในตัวเมืองหรือย่านชานเมือง ไม่สะดวกสำหรับผู้ที่อยู่ไกล ตัวอย่างร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างชั้นนำในไทย เช่น โฮมโปร (HomePro) หรือ ไทวัสดุ

ร้านค้าเฉพาะทาง

สำหรับเครื่องมือช่างก่อสร้างเฉพาะทางบางประเภท อย่างเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องมือที่ต้องใช้ความชำนาญในการใช้ อาจจำเป็นต้องไปซื้อจากร้านเฉพาะทาง ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการเลือกซื้อ รวมถึงวิธีใช้งานที่ถูกต้องครับ

ช่องทางออนไลน์

สำหรับสมัยนี้ การช้อปปิ้งออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยม เพราะสะดวก รวดเร็ว และสามารถเทียบราคาสินค้าระหว่างร้านค้าได้ ทำให้มีโอกาสซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่า อีกทั้งไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้อถึงหน้าร้าน

แต่ข้อเสียคือ ไม่สามารถเห็น หรือทดลองสินค้าก่อนซื้อได้ และอาจมีความเสี่ยงในการขนส่ง แนะนำให้สั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ และมีนโยบายการคืนสินค้าชัดเจน

ตัวอย่างเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน สำหรับซื้อเครื่องมือก่อสร้างออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee, JD Central หรือ Toolmart

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ

ไม่ว่าจะซื้อเครื่องมือช่างก่อสร้างจากแหล่งไหน สำคัญคือต้องรู้จักเลือกเครื่องมือก่อสร้างให้เหมาะสมกับลักษณะงานและงบประมาณที่มี เช่น หากเป็นงานเล็ก ๆ ในบ้าน ก็แนะนำให้เลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง

แต่กรณีเป็นงานใหญ่ หรือใช้งานบ่อย แนะนำให้เลือกเครื่องมือที่คุณภาพดี ทนทาน ถึงแม้มีราคาที่สูงกว่าครับ ซึ่งควรอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน และเลือกอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นเสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เอง

เคล็ดลับการดูแลรักษาเครื่องมือช่างก่อสร้าง

เพราะ เครื่องมือช่างก่อสร้าง เปรียบเสมือนอาวุธคู่กายของช่าง การดูแลรักษาเครื่องมือให้สะอาดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เสมอ สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงานได้ เริ่มจาก

การทำความสะอาด

หลังจากใช้เครื่องมือช่างก่อสร้างเสร็จแต่ละวัน แนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้ง โดยใช้แปรงปัดฝุ่นผง คราบสกปรก หรือเศษวัสดุที่เกาะติด

สำหรับคราบสกปรกที่ล้างออกยาก อาจใช้น้ำยาทำความสะอาดช่วย แต่ต้องเลือกให้เหมาะกับวัสดุที่ทำเครื่องมือ และหลังทำความสะอาดต้องเช็ดเครื่องมือให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันสนิม โดยเฉพาะเครื่องมือที่เป็นโลหะ

การจัดเก็บ

เมื่อทำความสะอาดแล้ว ก็ควรเก็บเครื่องมือช่างก่อสร้างให้เป็นระเบียบด้วย โดยแยกประเภทและขนาดของเครื่องมือ เพื่อหยิบใช้ได้สะดวก ไม่สับสนเวลาใช้งาน แนะนำว่าควรเก็บเครื่องมือไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่โดนแสงแดดโดยตรง

สำหรับเครื่องมือขนาดใหญ่ หรือมีความคม ควรใส่ถุงหรือซองป้องกัน และเก็บไว้ในลิ้นชักหรือกล่องเครื่องมือ เพื่อป้องกันสนิม รอยขีดข่วน และเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บครับ

การบำรุงรักษา

นอกจากทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือดีแล้ว การบำรุงรักษาเครื่องมือช่างก่อสร้างสม่ำเสมอ ยังเป็นอีกเคล็ดลับสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานได้ โดยเครื่องมือบางประเภทต้องหล่อลื่นเป็นประจำ เพื่อให้ทำงานได้ดี ปราศจากสนิมและการสึกหรอ เช่น ข้อต่อ สปริง หรือกลไกที่เป็นโลหะ

แนะนำว่าการหล่อลื่นควรใช้น้ำมันหรือจาระบีที่เหมาะสมกับวัสดุ และอย่าใส่มากเกินไป เพราะอาจเกิดเป็นคราบสกปรกได้

และเครื่องมือบางชนิด เช่น ใบเลื่อย ดอกสว่าน หรือใบตัด เมื่อใช้ไปนาน ๆ คมตัดอาจทื่อ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ซึ่งแก้ไขโดยการลับคมหรือเปลี่ยนใบใหม่ ส่วนเครื่องมือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า แนะนำให้ตรวจเช็คสายไฟ ปลั๊ก และมอเตอร์เป็นประจำ หากพบชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อต

สรุป

สรุปแล้ว เครื่องมือช่างก่อสร้าง คือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้งานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงด้วยดี การเลือกใช้เครื่องมือก่อสร้างให้เหมาะกับประเภทและขนาดงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกับความปลอดภัยในการทำงานได้

ซึ่งการดูแลรักษาเครื่องมือช่างก่อสร้างให้สะอาด จัดเก็บเป็นระเบียบ และบำรุงรักษาสม่ำเสมอ เป็นเคล็ดลับสำคัญที่ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือให้ยาวนาน แถมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

รับเหมาก่อสร้างกับเรา S.J.Building

อ่านมาถึงตรงนี้ สำหรับผู้ที่สนใจงานก่อสร้างหรือต้องการซ่อมแซมบ้าน แต่ไม่มีความรู้และชำนาญด้านช่าง ก็สามารถใช้บริการจาก บริษัทรับเหมาก่อสร้าง S.J.Building ได้

เราพร้อมบริการงานรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ด้วยทีมช่างชำนาญกับเครื่องมือก่อสร้างที่ทันสมัย มั่นใจได้ถึงคุณภาพงานและความปลอดภัย เพื่อผู้อยู่อาศัยได้อย่างดีที่สุดครับ

ติดต่อเรา

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับเหมา คือใคร
การเลือก ผู้รับเหมา แบบรายย่อยหรือนิติบุคคล ในโครงการก่อสร้าง ควรต้องเข้าใจหลักคิดการคัดกรองผู้รับเหมาที่ดี เพื่อให้งานก่อสร้างประสบความสำเร็จ
18 Jun 2024
อุปกรณ์ก่อสร้าง
คู่มือมือใหม่ อุปกรณ์ก่อสร้าง กับทุกสิ่งที่ควรรู้ ตั้งแต่ประเภท รายชื่อ พร้อมเคล็ดลับการเลือกซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง
23 May 2024
วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อ คืออะไร? มีอะไรบ้าง
พาไปรู้จัก วัสดุก่อสร้าง แต่ละชนิด ทั้งประเภทตามลักษณะวัตถุ และตามการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร พร้อมแนะนำการเลือกใช้วัสดุก่อให้เหมาะสม
20 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy