share

วัสดุก่อสร้าง | วัสดุก่อ คืออะไร? มีอะไรบ้าง

Last updated: 20 May 2024
292 Views
วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อ คืออะไร? มีอะไรบ้าง

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

 • วัสดุก่อสร้างมีความหลากหลาย สามารถแบ่งประเภทได้ตามลักษณะวัตถุ และลักษณะการใช้งาน เพื่อให้สะดวกเลือกใช้เหมาะสมกับแต่ละส่วนของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 • เมื่อแบ่งตามลักษณะวัตถุ วัสดุก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ วัสดุธรรมชาติ วัสดุเซรามิก วัสดุโลหะ วัสดุอินทรีย์สังเคราะห์ และวัสดุคอมโพสิต
 • การแบ่งประเภทวัสดุก่อสร้างตามลักษณะการใช้งาน จะแบ่งตามส่วนประกอบหลักของอาคาร คือ วัสดุงานโครงสร้าง วัสดุงานสถาปัตยกรรม วัสดุงานระบบ วัสดุตกแต่ง และวัสดุเฟอร์นิเจอร์

"วัสดุก่อสร้าง" องค์ประกอบสำคัญของงานก่อสร้างทุกประเภท ตั้งแต่ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ไปถึงสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่

การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับลักษณะงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้งานก่อสร้างประสบความสำเร็จ มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างยาวนาน

ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่างก่อสร้าง หรือเจ้าของโครงการเอง ต่างก็จำเป็นต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและการใช้งานของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงหลักการเลือกซื้อวัสดุให้ได้ของดี ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้งานก่อสร้างผ่านคุณภาพตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนด

เลือกอ่านตามหัวข้อ

วัสดุก่อสร้าง คืออะไร

วัสดุก่อสร้าง คือ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิต ทั้งเพื่อการอยู่อาศัย ประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะและสถาปัตยกรรม

วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อ คืออะไร

วัสดุก่อสร้างมีความหลากหลาย แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติเฉพาะ วัตถุดิบ รูปแบบ ขนาด และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งวัสดุก่อสร้างที่ดีจะต้องมีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย

ประเภทของวัสดุก่อสร้าง

โลกเรามีวัสดุก่อสร้างอยู่มากมายหลายประเภท ซึ่งสามารถจำแนกได้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น แหล่งที่มา ลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติ กรรมวิธีการผลิต หรือการนำไปใช้งาน

ในที่นี้จะขอแบ่งประเภทของวัสดุก่อสร้างตามลักษณะวัตถุ และลักษณะการใช้งาน ตามนี้ครับ

ประเภทวัสดุก่อสร้างตามลักษณะวัตถุ

การแบ่งประเภทวัสดุก่อสร้างตามลักษณะวัตถุ จะพิจารณาจากแหล่งที่มาหรือวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิต สามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1. วัสดุธรรมชาติ

วัสดุก่อที่มาจากธรรมชาติโดยตรง ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปมากนัก อย่าง

 • หิน เช่น หินปูน หินแกรนิต หินอ่อน ใช้เป็นวัสดุตกแต่ง วัสดุปูพื้นผนัง หรือเป็นมวลรวมในคอนกรีต
 • ไม้ เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ใช้ทำโครงสร้างเชิงไม้ พื้นไม้ วงกบ บานประตู เฟอร์นิเจอร์
 • ดินและทราย ใช้เป็นวัสดุถมอัด เป็นส่วนผสมของอิฐ คอนกรีต และปูนก่อ

2. วัสดุเซรามิก

เป็นวัสดุก่อสร้างที่ทำจากดินเหนียวผสมแร่ต่าง ๆ นำมาขึ้นรูปและเผาที่อุณหภูมิสูง ให้มีความแข็ง ทนความร้อน อย่าง

 • อิฐ เช่น อิฐมอญ อิฐโชว์แนว อิฐทนไฟ
 • กระเบื้อง ทั้งกระเบื้องปูพื้น บุผนัง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องโมเสค
 • ท่อเซรามิก เช่น ท่อระบายน้ำ ครอบปล่องระบายอากาศ

3. วัสดุโลหะ

ได้จากการสกัดแร่โลหะต่าง ๆ มาหลอมและขึ้นรูปตามต้องการ อย่าง

 • เหล็ก เช่น เหล็กโครงสร้าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ เหล็กฉาก ท่อเหล็ก แผ่นเหล็ก ตะปู ลวด
 • โลหะผสม เช่น เหล็กกล้า สเตนเลส ทองเหลือง ทองแดง อะลูมิเนียม ใช้ทำโครงสร้าง วงกบ กลอน ประตู มุ้งลวด ลูกกรง ราว สายไฟ
 • โลหะมุงหลังคา เช่น สังกะสี เมทัลชีท กระเบื้องเคลือบโลหะ

4. วัสดุอินทรีย์สังเคราะห์

คือพวกพลาสติก ยาง ทำจากปิโตรเคมีหรือนํ้ามัน มีน้ำหนักเบา ทนทาน หล่อขึ้นรูปได้ง่าย อย่าง

 • พลาสติก เช่น ท่อ PVC สายไฟฟ้า วงกบ มุ้งลวด กันสาด แผ่นฝ้า ฉนวนกันความร้อน
 • ยาง ใช้เป็นวัสดุปูพื้น ยาแนว ซีลกันซึม
 • ยางมะตอย สำหรับทำถนน ทางเดิน ปูกันซึมดาดฟ้า
 • สี แล็กเกอร์ สารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ

5. วัสดุคอมโพสิต

เป็นวัสดุก่อที่ผสมกันระหว่างวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ดีขึ้น อย่าง

 • คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เพิ่มกำลังรับแรงดึงให้กับคอนกรีต
 • เฟอร์โรซีเมนต์ ซึ่งเสริมตะแกรงลวดเหล็กในมอร์ต้าร์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
 • แผ่นยิบซัมบอร์ด ประกอบด้วยแผ่นยิบซัมหุ้มกระดาษทั้งสองด้าน
 • GRC ซีเมนต์ผสมเส้นใยแก้วเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของซีเมนต์
 • ไม้อัด ไม้บอร์ด ที่อัดประกบไม้หลายแผ่นเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความหนา

ประเภทวัสดุก่อสร้างตามลักษณะการใช้งาน

สามารถแบ่งวัสดุก่อสร้างออกได้ตามส่วนประกอบหลักของอาคาร ซึ่งแต่ละส่วนจะมีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมแตกต่างกัน ต่อไปนี้

1. วัสดุงานโครงสร้าง

ได้แก่วัสดุก่อสร้างที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุกของสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย

 • ฐานราก ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหลัก
 • เสา คาน พื้น ผนังรับแรง นิยมใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังมีเสาเหล็ก เสาไม้ พื้นไม้
 • โครงหลังคา ใช้เหล็กรูปพรรณ ไม้ คอนกรีตอัดแรง

2. วัสดุงานสถาปัตยกรรม

ส่วนประกอบอาคารที่ไม่ได้รับน้ำหนักโดยตรง เน้นการใช้งานและความสวยงาม เช่น

 • ผนังก่ออิฐฉาบปูน กรุผิวด้วยแผ่นไม้ กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต กระจก
 • วงกบ บานประตู หน้าต่าง ใช้ไม้ อลูมิเนียม uPVC
 • ฝ้าเพดาน มุงด้วยแผ่นยิบซัม ไม้ อะลูมิเนียม แผ่นสังเคราะห์
 • มุงหลังคา ใช้กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องเคลือบ สังกะสี เมทัลชีท
 • พื้นไม้ ปาร์เก้ พื้นลามิเนต กระเบื้อง หินขัด
 • บันได ทำจากคอนกรีต ไม้ เหล็ก
 • สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ใช้เซรามิกเคลือบขาว สแตนเลส

3. วัสดุงานระบบ

ส่วนประกอบของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอาคาร

 • ระบบไฟฟ้า เช่น สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ รางไฟ ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟ
 • ระบบประปา เช่น ท่อเหล็ก ท่อพีวีซี ข้อต่อ วาล์ว ก๊อกน้ำ
 • ระบบปรับอากาศ เช่น ท่อส่งลมทำจากเหล็กอาบสังกะสี ฉนวนใยแก้ว
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ท่อเหล็กดำดับเพลิง สายสะพานไฟ ถังเคมีดับเพลิง
 • ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน มีอุปกรณ์ทางกลและไฟฟ้ามากมาย

4. วัสดุตกแต่งสถาปัตยกรรม

มีจุดประสงค์เพื่อความสวยงามเป็นหลัก เช่น

 • สี ทั้งสีทาภายใน ภายนอก สีรองพื้น สีน้ำมัน สีน้ำพลาสติก
 • วอลเปเปอร์ติดผนัง หลายลวดลาย
 • กระจกสี กระจกฝ้า ใช้เป็นผนังกั้นห้องหรือประตู
 • ไม้ฝา ไม้ตกแต่งผนัง ฝ้า ทำซุ้มประตู
 • แผ่นคอมโพสิตตกแต่งผนังอาคาร
 • วัสดุฉลุลายตกแต่งช่องลม ระแนงบังแดด
 • ผ้าม่าน มู่ลี่ ใช้ประดับตกแต่งและกันแดด

5. วัสดุเฟอร์นิเจอร์

ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์แบบบิลท์อิน เช่น

 • ไม้ ไม้อัด ไม้บอร์ด ทำชั้นวาง ตู้ โต๊ะ
 • หินอ่อน หินแกรนิต ใช้ทำท๊อปครัว
 • แผ่นลามิเนต ใช้ปิดผิวไม้
 • กระจกเงา ใช้ทำบานตู้
 • สแตนเลส ทองเหลือง ใช้ทำมือจับ บานพับ รางลิ้นชัก

การจำแนกประเภทวัสดุก่อสร้างตามการใช้งาน ช่วยให้การเลือกใช้วัสดุในงานก่อสร้างหรือตกแต่งอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง ทนทาน ส่วนตกแต่งที่ต้องการความสวยงาม ส่วนประกอบอาคารที่เน้นประโยชน์ใช้สอยและความปลอดภัยเป็นหลัก

ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความเข้ากันได้ของวัสดุแต่ละประเภท และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในระยะยาวด้วย

การใช้งานวัสดุก่อสร้าง

การใช้งานวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภท จะแตกต่างกันไปตามลักษณะ คุณสมบัติ และประโยชน์ใช้สอย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างจึงต้องมีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เพื่อสามารถเลือกใช้งานได้เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น

 • ดิน เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับใช้ถมที่ ปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง หรือผสมกับวัสดุอื่นเพื่อทำอิฐบล็อก
 • หิน ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์และทรายเพื่อทำคอนกรีต ใช้ทำวัสดุตกแต่งสถาปัตยกรรม ทำพื้นและผนัง
 • ทราย แบ่งเป็นทรายหยาบ ทรายกลาง ทรายละเอียด ทรายถม แต่ละประเภทมีความเหมาะสมในการใช้งานต่างกัน
 • ไม้ เป็นวัสดุทำโครงสร้างอาคาร ทำผนัง ฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์ วงกบประตู-หน้าต่าง แบ่งเป็นไม้เนื้อแข็งและเนื้ออ่อน
 • อิฐ ทั้งอิฐมอญ อิฐบล็อก ใช้สำหรับก่อผนังอาคาร บ้านเรือน
 • คอนกรีต ใช้สำหรับหล่อโครงสร้างอาคาร ฐานราก เสา คาน พื้น ฯลฯ

ความสำคัญของวัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างมีความสำคัญมากต่องานก่อสร้าง ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ความแข็งแรงทนทาน รวมทั้งต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง

การเลือกใช้วัสดุก่อที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง จะช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งปลูกสร้างมีโครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งาน และปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

รวมถึงมีความสวยงามตามหลักสถาปัตยกรรม ขณะเดียวกันการเลือกวัสดุที่เหมาะสม จะช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในกระบวนการก่อสร้าง ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามกำหนด ด้วยคุณภาพที่ดีภายในงบประมาณที่วางไว้

สรุป

การเลือกใช้ วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของงานก่อสร้าง ในแง่ของความแข็งแรง ปลอดภัย และความคุ้มค่าในการลงทุน โดยวัสดุก่อสร้างมีอยู่หลายประเภทตามลักษณะวัตถุและการใช้งาน

การเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับประเภทสิ่งปลูกสร้างและงบประมาณ ทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติ มาตรฐานคุณภาพ และผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ เพื่อเปรียบเทียบราคากับคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อ รวมถึงต้องระวังกลโกงจากสินค้าด้อยคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานด้วย

รับเหมาก่อสร้างกับเรา S.J.Building

หากกำลังมองหา บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่เชี่ยวชาญ น่าเชื่อถือ และใส่ใจในคุณภาพวัสดุก่อสร้าง S.J.Building เราพร้อมให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปีในวงการ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล

ติดต่อเรา

บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับเหมา คือใคร
การเลือก ผู้รับเหมา แบบรายย่อยหรือนิติบุคคล ในโครงการก่อสร้าง ควรต้องเข้าใจหลักคิดการคัดกรองผู้รับเหมาที่ดี เพื่อให้งานก่อสร้างประสบความสำเร็จ
18 Jun 2024
เครื่องมือช่างก่อสร้าง
คู่มือเลือกซื้อและดูแลรักษา เครื่องมือช่างก่อสร้าง ครอบคลุมทั้งเครื่องมือก่อสร้างพื้นฐานและเฉพาะทาง พร้อมบอกแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ช่างก่อสร้าง
23 May 2024
อุปกรณ์ก่อสร้าง
คู่มือมือใหม่ อุปกรณ์ก่อสร้าง กับทุกสิ่งที่ควรรู้ ตั้งแต่ประเภท รายชื่อ พร้อมเคล็ดลับการเลือกซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง
23 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy