share

ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 เลือกวันดีเสริมมงคลให้กับบ้าน

Last updated: 20 Dec 2023
89475 Views
ฤกษ์ลงเสาเอก 2567

สวัสดีปีใหม่ 2567 ครับ หลายคนคงมีแผนที่จะสร้างบ้านใหม่ ปลูกบ้าน หรือยกเสาเอกในปีนี้ การสร้างบ้านไม่ได้คำนึงถึงแค่เรื่องเงิน แต่ยังต้องใส่ใจเรื่องฤกษ์ดี ที่จะช่วยเสริมมงคลให้กับบ้านและคนในบ้านด้วย มาดูกันว่า ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 มีวันไหนบ้าง และวิธีเลือกวันดีให้เหมาะสมกับบ้านแต่ละคน

ฤกษ์ลงเสาเอก คืออะไร

ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567

ฤกษ์ยกเสาเอก หรือฤกษ์ลงเสาเอก คือพิธีมงคลที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มก่อสร้างโครงสร้างบ้าน หรือโครงสร้างอาคารใด ๆ โดยเสาเอกเป็นเสาหลักของบ้าน ที่จะรับน้ำหนักโครงสร้างส่วนใหญ่

มีความเชื่อว่า เสาเอกจะช่วยค้ำจุนทุกชีวิตภายในบ้าน การจัดพิธียกเสาเอกจึงต้องเลือกวัน เวลา ที่เป็นฤกษ์ดี เพื่อให้การก่อสร้างเกิดความราบลื่น และคนที่อยู่อาศัยมีแต่ความสุข

วัน/เดือน ฤกษ์ลงเสาเอก ยกเสาเอกบ้าน ปี 2567

ตามตำราโหราศาสตร์โบราณของไทย ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 จะมีวัน เวลา ที่เป็นฤกษ์ดีในการยกเสาเอกหรือลงเสาเอกบ้าน ในแต่ละเดือนต่อไปนี้

 • ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 มกราคม

ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 มกราคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม06:43
วันพุธที่ 3 มกราคม09:32
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม06:47
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม16:17
วันพุธที่ 31 มกราคม19:14
 • ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 กุมภาพันธ์

ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 กุมภาพันธ์
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์13:27
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์12:37
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์12:00
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์18:59
 • ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 มีนาคม

ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 มีนาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 6 มีนาคม09:22
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม07:31
วันพุธที่ 13 มีนาคม22:34
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม06:25
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม14:39
 • ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 เมษายน

ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 เมษายน
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน17:33
วันพุธที่ 3 เมษายน06:12
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน15:37
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน06:07
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน09:32
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน11:53
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน14:25
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน16:54
 • ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 พฤษภาคม

ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 พฤษภาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม13:30
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม20:37
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม06:52
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม07:19
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม16:54
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม16:28
 • ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 มิถุนายน

ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 มิถุนายน
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน13:23
วันพุธที่ 5 มิถุนายน09:22
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน20:14
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน09:55
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน14:24
 • ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 กรกฎาคม

ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 กรกฎาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม06:04
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม11:37
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม15:08
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม11:56
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม13:31
 • ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 สิงหาคม

ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 สิงหาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 7 สิงหาคม15:47
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม16:00
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม09:08
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม11:23
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม13:34
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม08:18
 • ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 กันยายน

ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 กันยายน
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน14:22
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน07:45
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน13:37
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน18:33
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน14:17
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน18:30
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน14:39
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน20:23
 • ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 ตุลาคม

ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 ตุลาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 2 ตุลาคม08:29
วันพุธที่ 9 ตุลาคม16:49
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม16:12
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม19:32
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม07:37
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม06:43
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม16:57
 • ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 พฤศจิกายน

ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 พฤศจิกายน
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน09:12
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน16:23
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน21:46
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน12:00
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน15:23
 • ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 ธันวาคม

ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 ธันวาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม13:35
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม14:56
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม07:34
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม18:31
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม08:41
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม13:58

ปี 2567 ฤกษ์ปลูกบ้าน เลือกวัน เวลา และเดือนไหนดี

การเลือกฤกษ์ลงเสาเอก ยกเสาเอก หรือฤกษ์ปลูกบ้าน ที่เหมาะที่สุดขึ้นอยู่กับความเชื่อ และความต้องการของผู้ปลูกบ้าน

บางคนอาจจะเลือกฤกษ์ตามตัวเลขมงคล คือเลข 9 ที่สื่อถึงความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง โดยให้ขึ้นต้นหรือลงท้าย เช่น วันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ หรือวันที่ 5 เดือน 9 (กันยายน) เป็นต้น

ในปี 2567 ตามความเชื่อโบราณ ฤกษ์ปลูกบ้านที่ดีที่สุด คือเดือน 1 (มกราคม), เดือน 4 (เมษายน), เดือน 5 (พฤษภาคม), เดือน 7 (กรกฎาคม), เดือน 10 (ตุลาคม) และเดือน 12 (ธันวาคม) เพราะเป็นเดือนที่มีฤกษ์ดีมากกว่าเดือนอื่น ๆ สำหรับการเลือกวันและเวลาที่เหมาะสม อาจอ้างอิงจาก วัน-เดือน-ปีเกิด ของผู้ปลูกบ้าน โดยจะมีวันดีกับวันที่ไม่ควรเลือก ต่อไปนี้

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรเลือกฤกษ์สร้างบ้าน ที่ตรงกับวันอังคาร หรือวันศุกร์
 • คนเกิดวันจันทร์ ไม่ควรเลือกฤกษ์สร้างบ้าน ที่ตรงกับวันพฤหัสบดี หรือวันอาทิตย์
 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามเลือกฤกษ์ปลูกบ้าน ที่ตรงกับวันพุธ (ช่วงกลางคืน)
 • คนเกิดวันพุธ ไม่ควรเลือกฤกษ์สร้างบ้าน ที่ตรงกับวันพฤหัสบดี หรือวันพุธ (ช่วงกลางวัน)
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามเลือกฤกษ์ปลูกบ้าน ที่ตรงกับวันเสาร์
 • คนเกิดวันศุกร์ ไม่ควรเลือกฤกษ์สร้างบ้าน ที่ตรงกับวันพุธ (ช่วงกลางคืน) หรือวันเสาร์
 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามเลือกฤกษ์ปลูกบ้าน ที่ตรงกับวันพุธ (ช่วงกลางวัน) หรือวันศุกร์

สรุป

สรุปแล้ว ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 คือการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกบ้าน หรือสร้างอาคาร ตามความเชื่อโบราณของไทย โดยอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทย

โดยแต่ละเดือนปี 2567 จะมีฤกษ์ดีในการลงเสาเอกอยู่ประมาณ 4-10 วัน ที่เชื่อว่าจะส่งผลดีกับผู้อยู่อาศัย เงินทองไม่ขาดมือตลอดทั้งปี

บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับเหมา คือใคร
การเลือก ผู้รับเหมา แบบรายย่อยหรือนิติบุคคล ในโครงการก่อสร้าง ควรต้องเข้าใจหลักคิดการคัดกรองผู้รับเหมาที่ดี เพื่อให้งานก่อสร้างประสบความสำเร็จ
17 Feb 2024
งานก่อสร้าง ทุกประเภท มีอะไรบ้าง
4 ประเภทของงานก่อสร้าง คืออะไร มีที่มาของการจ้างงานจากไหนบ้าง ?
18 Jan 2024
6 ขั้นตอน เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หน้าที่ของผู้รับเหมาที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือถ้าอยากเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างของตนเอง มีขั้นตอนยังไงบ้าง บทความนี้มีคำตอบ
18 Jan 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy