share

ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 เลือกวันดีเสริมมงคลให้กับบ้าน

Last updated: 20 Dec 2023
131338 Views
ฤกษ์ลงเสาเอก 2567

สวัสดีปีใหม่ 2567 ครับ หลายคนคงมีแผนที่จะสร้างบ้านใหม่ ปลูกบ้าน หรือยกเสาเอกในปีนี้ การสร้างบ้านไม่ได้คำนึงถึงแค่เรื่องเงิน แต่ยังต้องใส่ใจเรื่องฤกษ์ดี ที่จะช่วยเสริมมงคลให้กับบ้านและคนในบ้านด้วย มาดูกันว่า ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 มีวันไหนบ้าง และวิธีเลือกวันดีให้เหมาะสมกับบ้านแต่ละคน

ฤกษ์ลงเสาเอก คืออะไร

ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567

ฤกษ์ยกเสาเอก หรือฤกษ์ลงเสาเอก คือพิธีมงคลที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มก่อสร้างโครงสร้างบ้าน หรือโครงสร้างอาคารใด ๆ โดยเสาเอกเป็นเสาหลักของบ้าน ที่จะรับน้ำหนักโครงสร้างส่วนใหญ่

มีความเชื่อว่า เสาเอกจะช่วยค้ำจุนทุกชีวิตภายในบ้าน การจัดพิธียกเสาเอกจึงต้องเลือกวัน เวลา ที่เป็นฤกษ์ดี เพื่อให้การก่อสร้างเกิดความราบลื่น และคนที่อยู่อาศัยมีแต่ความสุข

วัน/เดือน ฤกษ์ลงเสาเอก ยกเสาเอกบ้าน ปี 2567

ตามตำราโหราศาสตร์โบราณของไทย ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 จะมีวัน เวลา ที่เป็นฤกษ์ดีในการยกเสาเอกหรือลงเสาเอกบ้าน ในแต่ละเดือนต่อไปนี้

 • ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 มกราคม

ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 มกราคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม06:43
วันพุธที่ 3 มกราคม09:32
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม06:47
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม16:17
วันพุธที่ 31 มกราคม19:14
 • ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 กุมภาพันธ์

ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 กุมภาพันธ์
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์13:27
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์12:37
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์12:00
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์18:59
 • ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 มีนาคม

ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 มีนาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 6 มีนาคม09:22
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม07:31
วันพุธที่ 13 มีนาคม22:34
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม06:25
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม14:39
 • ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 เมษายน

ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 เมษายน
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน17:33
วันพุธที่ 3 เมษายน06:12
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน15:37
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน06:07
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน09:32
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน11:53
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน14:25
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน16:54
 • ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 พฤษภาคม

ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 พฤษภาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม13:30
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม20:37
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม06:52
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม07:19
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม16:54
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม16:28
 • ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 มิถุนายน

ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 มิถุนายน
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน13:23
วันพุธที่ 5 มิถุนายน09:22
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน20:14
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน09:55
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน14:24
 • ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 กรกฎาคม

ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 กรกฎาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม06:04
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม11:37
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม15:08
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม11:56
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม13:31
 • ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 สิงหาคม

ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 สิงหาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 7 สิงหาคม15:47
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม16:00
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม09:08
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม11:23
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม13:34
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม08:18
 • ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 กันยายน

ฤกษ์ยกเสาเอกสร้างบ้าน 2567 กันยายน
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน14:22
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน07:45
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน13:37
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน18:33
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน14:17
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน18:30
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน14:39
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน20:23
 • ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 ตุลาคม

ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 ตุลาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 2 ตุลาคม08:29
วันพุธที่ 9 ตุลาคม16:49
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม16:12
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม19:32
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม07:37
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม06:43
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม16:57
 • ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 พฤศจิกายน

ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 พฤศจิกายน
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน09:12
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน16:23
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน21:46
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน12:00
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน15:23
 • ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 ธันวาคม

ฤกษ์ลงเสาเอกปลูกบ้าน 2567 ธันวาคม
วัน/เดือนเวลา (น.)
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม13:35
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม14:56
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม07:34
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม18:31
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม08:41
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม13:58

ปี 2567 ฤกษ์ปลูกบ้าน เลือกวัน เวลา และเดือนไหนดี

การเลือกฤกษ์ลงเสาเอก ยกเสาเอก หรือฤกษ์ปลูกบ้าน ที่เหมาะที่สุดขึ้นอยู่กับความเชื่อ และความต้องการของผู้ปลูกบ้าน

บางคนอาจจะเลือกฤกษ์ตามตัวเลขมงคล คือเลข 9 ที่สื่อถึงความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง โดยให้ขึ้นต้นหรือลงท้าย เช่น วันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ หรือวันที่ 5 เดือน 9 (กันยายน) เป็นต้น

ในปี 2567 ตามความเชื่อโบราณ ฤกษ์ปลูกบ้านที่ดีที่สุด คือเดือน 1 (มกราคม), เดือน 4 (เมษายน), เดือน 5 (พฤษภาคม), เดือน 7 (กรกฎาคม), เดือน 10 (ตุลาคม) และเดือน 12 (ธันวาคม) เพราะเป็นเดือนที่มีฤกษ์ดีมากกว่าเดือนอื่น ๆ สำหรับการเลือกวันและเวลาที่เหมาะสม อาจอ้างอิงจาก วัน-เดือน-ปีเกิด ของผู้ปลูกบ้าน โดยจะมีวันดีกับวันที่ไม่ควรเลือก ต่อไปนี้

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรเลือกฤกษ์สร้างบ้าน ที่ตรงกับวันอังคาร หรือวันศุกร์
 • คนเกิดวันจันทร์ ไม่ควรเลือกฤกษ์สร้างบ้าน ที่ตรงกับวันพฤหัสบดี หรือวันอาทิตย์
 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามเลือกฤกษ์ปลูกบ้าน ที่ตรงกับวันพุธ (ช่วงกลางคืน)
 • คนเกิดวันพุธ ไม่ควรเลือกฤกษ์สร้างบ้าน ที่ตรงกับวันพฤหัสบดี หรือวันพุธ (ช่วงกลางวัน)
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามเลือกฤกษ์ปลูกบ้าน ที่ตรงกับวันเสาร์
 • คนเกิดวันศุกร์ ไม่ควรเลือกฤกษ์สร้างบ้าน ที่ตรงกับวันพุธ (ช่วงกลางคืน) หรือวันเสาร์
 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามเลือกฤกษ์ปลูกบ้าน ที่ตรงกับวันพุธ (ช่วงกลางวัน) หรือวันศุกร์

สรุป

สรุปแล้ว ฤกษ์ลงเสาเอก 2567 คือการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกบ้าน หรือสร้างอาคาร ตามความเชื่อโบราณของไทย โดยอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทย

โดยแต่ละเดือนปี 2567 จะมีฤกษ์ดีในการลงเสาเอกอยู่ประมาณ 4-10 วัน ที่เชื่อว่าจะส่งผลดีกับผู้อยู่อาศัย เงินทองไม่ขาดมือตลอดทั้งปี

บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับเหมา คือใคร
การเลือก ผู้รับเหมา แบบรายย่อยหรือนิติบุคคล ในโครงการก่อสร้าง ควรต้องเข้าใจหลักคิดการคัดกรองผู้รับเหมาที่ดี เพื่อให้งานก่อสร้างประสบความสำเร็จ
18 Jun 2024
เครื่องมือช่างก่อสร้าง
คู่มือเลือกซื้อและดูแลรักษา เครื่องมือช่างก่อสร้าง ครอบคลุมทั้งเครื่องมือก่อสร้างพื้นฐานและเฉพาะทาง พร้อมบอกแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ช่างก่อสร้าง
23 May 2024
อุปกรณ์ก่อสร้าง
คู่มือมือใหม่ อุปกรณ์ก่อสร้าง กับทุกสิ่งที่ควรรู้ ตั้งแต่ประเภท รายชื่อ พร้อมเคล็ดลับการเลือกซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง
23 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy