share

กู้เงินรีโนเวทบ้าน/ซ่อมแซมบ้าน จากธนาคารปี 2567 ทำอย่างไร

Last updated: 27 Jan 2024
341 Views
กู้เงินรีโนเวทบ้าน/ซ่อมแซมบ้าน จากธนาคารปี 2567

" บ้าน " ที่อยู่อาศัยสำคัญสำหรับทุกคน แต่หลังจากอยู่มาสักระยะ เลี่ยงไม่ได้ว่าบ้านอาจจะต้องเสื่อมโทรมลงตามระยะเวลา ทำให้ การรีโนเวท/ซ่อมแซม หรือต่อเติมบ้าน นั้นถือเป็นทางเลือกนึงที่เหมาะสม แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีเงินก้อนพร้อมใช้ การกู้สินเชื่อหรือกู้เงินเพื่อรีโนเวทบ้าน จึงเป็นทางเลือกที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

กู้เงินรีโนเวทบ้าน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้น โดยอาจรวมถึงการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย หรือการต่อเติมบ้านเพิ่มพื้นที่ใช้สอย สินเชื่อประเภทนี้จะมีจุดเด่น คือดอกเบี้ยต่ำและระยะเวลาผ่อนนาน ซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่งก็จะมีเงื่อนไขกับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไป

ในบทความนี้ พวกเรา บริษัทรับรีโนเวทบ้าน ไรโนบิลด์ (Rhinobuild) ขอนำเสนอ 5 ขั้นตอนขอสินเชื่อเงินกู้สำหรับรีโนเวทบ้านจากธนาคาร เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจครับ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

5 ขั้นตอนขอสินเชื่อ กู้เงินรีโนเวทบ้าน

การกู้เงินรีโนเวทบ้านจากธนาคารในปี 2567, สำหรับผู้ที่ไม่เคยขอสินเชื่อเพื่อรีโนเวทบ้านหรือซ่อมแซมต่อเติมบ้านมาก่อน หัวข้อนี้จะพามาดูทีละขั้นตอนแบบ step by step กันครับ

1. เตรียมตัวก่อนกู้เงินรีโนเวทบ้าน

เตรียมตัวกู้เงินรีโนเวทบ้าน

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการ กู้เงินรีโนเวทบ้าน ไม่ใช่ทุกคนที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการหาความรู้ กลั่นกรองข้อมูล และเตรียมตัวให้พร้อม โดยเริ่มจาก

 1. จุดประสงค์การรีโนเวท ก่อนเริ่มวางแผนใด ๆ คุณต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการรีโนเวทก่อน ว่าจะปรับปรุงส่วนไหนบ้างและเพื่ออะไร อย่างเช่น เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอย หรือตกแต่งเพื่อเปลี่ยนสไตล์บ้าน
 2. วางแผนและตั้งงบประมาณ โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ต้องการปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ กำหนดระยะเวลา รวมถึงค่าแรงช่าง เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (ควรเผื่อค่าใช้จ่ายไว้ 10-20% กรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเพิ่มเติม)
 3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หลังจากได้แผนคร่าว ๆ อาจลองนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ ในที่นี้อาจหมายถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือผู้รับเหมา ให้ช่วยประเมินงบประมาณที่ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงได้

2. เลือกประเภทสินเชื่อที่เหมาะสม

เลือกสินเชื่อรีโนเวทบ้าน/ซ่อมแซม/ตกแต่งต่อเติมบ้าน

ธนาคารแต่ละแห่งมักจะมีสินเชื่อที่เกี่ยวกับการรีโนเวทบ้าน/ต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน ให้เลือกหลายประเภท โดยมีเงื่อนไข ข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกัน

ก่อนตัดสินใจเลือกกู้เงินรีโนเวทบ้านกับธนาคารใด ทุกคนควรจะศึกษาเกี่ยวกับประเภทเงินกู้กันเสียก่อน เพื่อให้เลือกสินเชื่อได้เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน ประเภทของสินเชื่อที่ให้กู้เงินโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระ (ผ่อนหมดแล้ว) มาเป็นหลักค้ำประกันกับธนาคาร คล้ายกับกู้ซื้อบ้าน แต่กลับกันตรงที่เป็นการเอาบ้านไปแลกเงิน หรือคือการเอาบ้านกลับไปเป็นของธนาคารอีกครั้งเพื่อขอกู้เงินจากธนาคาร โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ สามารถกู้เงินไปรีโนเวทบ้านหรือใช้เพื่อการอื่นได้
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเฉพาะกิจสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีคนอยู่ แล้วนำทรัพย์เหล่านั้นมาเป็นหลักค้ำประกัน เพื่อขอกู้เงินจากธนาคาร แต่ก็สามารถใช้กับการรีโนเวทบ้านได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารแต่ละแห่ง
 • รีไฟแนนซ์บ้าน การขอสินเชื่อบ้านใหม่จากสถาบันการเงินอื่น เพื่อมาไถ่ถอนบ้านจากสินเชื่อเดิม และผ่อนชำระกับธนาคารแห่งใหม่ที่ให้อัตราดอกเบี้ยถูกกว่า อีกทั้งสามารถใช้การรีไฟแนนซ์เพื่อขอวงเงินกู้เพิ่มเติม สำหรับใช้ปรับปรุงรีโนเวทบ้านได้ โดยธนาคารจะพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของบ้าน ประวัติชำระหนี้ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้

3. เลือกสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ

หลังจากเข้าใจสินเชื่อที่สามารถกู้เงินมารีโนเวทบ้านได้แล้ว ในขั้นตอนนี้ คุณควรพิจารณาเลือกธนาคารหรือสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ และให้สิทธิประโยชน์คุ้มค่าแก่ผู้กู้ ไม่ว่าจะอัตราดอกเบี้ยต่ำ (3ปีแรก) ผ่อนได้นาน 30-40 ปี ซึ่งสามารถเปรียบเทียบข้อมูลสินเชื่อได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

4. เตรียมเอกสารประกอบการกู้

เตรียมเอกสารขอสินเชื่อกู้เงินรีโนเวท ซ่อมแซม ตกแต่งต่อเติมบ้าน

การเตรียมเอกสารประกอบยื่นขอกู้เงินรีโนเวทบ้าน ในขั้นตอนนี้ แต่ละคนอาจจะต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่เหมือนกันทั้งหมด แต่ปกติแล้วจะต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นต่อไปนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. หนังสือรับรองเงินเดือน
 4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, เสตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน
 5. สำเนาโฉนดที่ดิน
 6. หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
 7. เอกสารรายการพัสดุที่ใช้ก่อสร้าง
 8. ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

หากเตรียมเอกสารครบถ้วน การไปกู้เงินรีโนเวทบ้านกับธนาคารที่เลือก จะช่วยให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเร็วขึ้น และมีโอกาสผ่านมากกว่าผู้ที่ไม่เตรียมตัวมาเลย หรือถ้าไม่สะดวกไปยื่นที่สาขา หลายธนาคารในปี 2567 นี้ สามารถยื่นเอกสารผ่านทางออนไลน์ได้ด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารแต่ละแห่งด้วย

5. ติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อขอสินเชื่อ

ติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อขอสินเชื่อรีโนเวทบ้าน

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วน ก็สามารถไปติดต่อสถาบันการเงินเพื่อยื่นเอกสารขอกู้เงินรีโนเวทบ้านได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรับพิจารณาคุณสมบัติตามเอกสาร (ใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละธนาคาร และจะแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อพร้อมกับวงเงินที่สามารถกู้ได้

เงื่อนไขและข้อควรระวัง กู้เงินรีโนเวทบ้าน

ในการยื่นกู้เงินรีโนเวทบ้าน ตกแต่ง หรือซ่อมแซมบ้านนั้น หลักเกณฑ์กับเงื่อนไขของแต่ละประเภทสินเชื่อ มักจะแตกต่างกันไปรวมถึงธนาคารที่เลือก แต่ทั่วไปแล้วจะมีเงื่อนไขเบื้องต้น ต่อไปนี้

 • ผู้กู้มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65-70 ปี
 • บ้านหรือที่ดินต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยื่นขอสินเชื่อเท่านั้น
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างของสถาบันการเงิน
 • มีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท
 • ฯลฯ

การกู้เงินรีโนเวทบ้านจากธนาคาร ถือเป็นการสร้างหนี้ใหม่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้กู้ได้ ในหัวข้อนี้มาดูเงื่อนไขและข้อควรระวัง หากคิดจะกู้เงินรีโนเวทบ้านกันครับ

 • ประมาณค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดและถูกต้อง เพื่อไม่ให้ต้องกู้เงินรีโนเวทบ้านสูงเกินจำเป็น หรือน้อยกว่าที่ต้องใช้เกินไป อีกทั้งเพื่อควบคุมไม่ให้การรีโนเวทเกิดค่าใช้จ่ายที่บานปลายไม่รู้หรือจบ หรือที่เรียกว่า เงินจม
 • มั่นใจว่าสามารถผ่อนชำระสินเชื่อได้ตามกำหนด และไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินทั้งปัจจุบันและในอนาคต เพราะหากผ่อนชำระไม่ได้และผิดนัดชำระ อาจทำให้ต้องเสียค่าปรับสูงหรือเสียบ้านที่นำไปค้ำไว้ได้
 • ลองเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของแต่ละธนาคาร เพื่อเลือกสินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ เพื่อให้ไม่ก่อภาระหนี้รายเดือนที่เกินตัว (ไม่ควรมีภาระผ่อนเกิน 50% ของรายได้/เดือน) รวมถึงศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในภายหลัง

สรุป

สรุปแล้ว กู้เงินรีโนเวทบ้าน คือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อนำไปใช้สำหรับปรับปรุง ต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้านที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ในแง่การใช้สอย อยู่อาศัย หรือเพื่อการขายอสังหาทำกำไร

การกู้เงินรีโนเวทบ้านมีข้อดีคือ ผู้กู้สามารถรีโนเวทบ้านได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินสดก้อนใหญ่ แต่ควรต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระค่างวดได้จริง เพราะหากไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้และผิดนัดชำระ อาจทำให้ต้องเสียค่าปรับสูง ดอกเบี้ยบาน หรือสุดท้ายต้องเสียอสังหาริมทรัพย์ไปได้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง
ขั้นบันได
ตามหลักฮวงจุ้ย ขั้นบันไดควรจะนับได้เป็นเลขคี่หรือคู่ กับการนับขั้นบันไดที่ถูกต้อง ควรเริ่มนับจากลูกตั้งหรือลูกนอน บทความนี้มีคำตอบ
20 Dec 2023
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy