share

“ไซต์งานก่อสร้าง” กฎระเบียบที่ควรรู้ เพื่อความปลอดภัย

Last updated: 20 Dec 2023
3748 Views
ไซต์งานก่อสร้าง กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

ไซต์งานก่อสร้าง พื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการตกจากที่สูง อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร หรือวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นลงมา เหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิตที่มองข้ามไม่ได้ พวกเรา บริษัทรับเหมาก่อสร้าง S.J.Building คิดว่ากฎระเบียบกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยของไซต์งานก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทราบครับ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ไซต์งานก่อสร้าง รู้จักกันก่อน

ไซต์งานก่อสร้าง

ไซต์งานก่อสร้าง หรือ Construction Site คือสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบสิ่งต่าง ๆ ตามปกติไซต์งานก่อสร้างจะเริ่มจากการเป็นที่โล่งแจ้ง มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงวัสดุก่อสร้างกับแรงงานจำนวนมาก ทำให้ต้องล้อมรั้วหรือทำสัญลักษณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

กฎระเบียบไซต์งานก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย

พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2554

ตามพระราชบัญญัติกำหนดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานทุกประเภท รวมถึงไซต์งานก่อสร้าง โดยกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จัดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน และให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บทสำคัญที่เกี่ยวกับไซต์งานก่อสร้าง

 • มาตรา 10 กำหนดให้นายจ้างต้องมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management System) เพื่อควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจ ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบไซต์งานก่อสร้างกับแนวทางด้านความปลอดภัย
 • มาตรา 11 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดแผนความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Plan) เพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยสำหรับแต่ละประเภทงาน
 • มาตรา 12 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกี่ยวกับไซต์งานก่อสร้าง พ.ศ. 2564

กระทรวงกำหนดรายละเอียดของมาตรการความปลอดภัยสำหรับไซต์งานก่อสร้าง โดยครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. การจัดระเบียบพื้นที่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน

การจัดระเบียบพื้นที่กับสภาพแวดล้อมไซต์งานก่อสร้างอย่างเหมาะสม สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการตกที่สูงหรือการตกหล่นของวัสดุก่อสร้างได้

หลักปฏิบัติไซต์งานก่อสร้าง การจัดระเบียบพื้นที่กับสภาพแวดล้อม

 • กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน ทำรั้วกั้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมทางเดินกับทางออกให้เพียงพอและปลอดภัย
 • จัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อย ไม่ให้กีดขวางทางเดิน
 • ติดตั้งป้ายเตือนกับสัญญาณไฟให้ชัดเจน
 • แสงสว่างช่วงกลางคืนต้องเพียงพอ

2. การใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์อย่างปลอดภัย

การใช้เครื่องจักรกับอุปกรณ์อย่างปลอดภัย สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทับ รวมถึงอุบัติเหตุที่วัตถุกระเด็นออกจากเครื่องจักรใส่ได้

หลักปฏิบัติไซต์งานก่อสร้าง การใช้เครื่องจักรกับอุปกรณ์

 • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีก่อนใช้งาน
 • ใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ผิดประเภทงาน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่เสมอ ดูแลอย่าให้เสื่อมหรือพังก่อนอายุการใช้งาน

3. การจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างปลอดภัย

การจัดการวัสดุก่อสร้างให้ปลอดภัย สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานได้ ไม่ว่าจะการยกขนวัสดุ หรือการโดนวัสดุก่อสร้างทับจากการตกหล่น

หลักปฏิบัติไซต์งานก่อสร้าง การจัดการวัสดุ

 • ขนย้ายวัสดุก่อสร้างอย่างระมัดระวัง
 • วางวัสดุก่อสร้างในบริเวณที่มั่นคงแข็งแรง
 • หลีกเลี่ยงบริเวณเสี่ยง ที่อาจทำให้วัสดุก่อสร้างตกหล่นลงมา

4. การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

เป็นการลดอุบัติเหตุที่ไซต์งานก่อสร้าง ด้วยการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูด การโดนสารกรัดกร่อน และอื่น ๆ ที่เสี่ยงต่อชีวิต

หลักปฏิบัติงานไซต์งานก่อสร้าง

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย (PPE) ตลอดเวลาที่อยู่ไซต์งานก่อสร้าง
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้อง
 • ทำงานด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ

บทสรุป

สรุปแล้ว ไซต์งานก่อสร้าง (Construction Site) นั้นคือสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ที่มีเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้างกับวัสดุก่อสร้าง และแรงงานจำนวนมากอยู่ภายใน ทำให้ต้องมีกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยสำหรับควบคุมไซต์งาน เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปได้อย่างปลอดภัย


บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับเหมา คือใคร
การเลือก ผู้รับเหมา แบบรายย่อยหรือนิติบุคคล ในโครงการก่อสร้าง ควรต้องเข้าใจหลักคิดการคัดกรองผู้รับเหมาที่ดี เพื่อให้งานก่อสร้างประสบความสำเร็จ
18 Jun 2024
เครื่องมือช่างก่อสร้าง
คู่มือเลือกซื้อและดูแลรักษา เครื่องมือช่างก่อสร้าง ครอบคลุมทั้งเครื่องมือก่อสร้างพื้นฐานและเฉพาะทาง พร้อมบอกแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ช่างก่อสร้าง
23 May 2024
อุปกรณ์ก่อสร้าง
คู่มือมือใหม่ อุปกรณ์ก่อสร้าง กับทุกสิ่งที่ควรรู้ ตั้งแต่ประเภท รายชื่อ พร้อมเคล็ดลับการเลือกซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง
23 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy