share

“ไซต์งานก่อสร้าง” กฎระเบียบที่ควรรู้ เพื่อความปลอดภัย

Last updated: 20 Dec 2023
1543 Views
ไซต์งานก่อสร้าง กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

ไซต์งานก่อสร้าง พื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการตกจากที่สูง อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร หรือวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นลงมา เหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิตที่มองข้ามไม่ได้ พวกเรา บริษัทรับเหมาก่อสร้าง S.J.Building คิดว่ากฎระเบียบกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยของไซต์งานก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทราบครับ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ไซต์งานก่อสร้าง รู้จักกันก่อน

ไซต์งานก่อสร้าง

ไซต์งานก่อสร้าง หรือ Construction Site คือสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบสิ่งต่าง ๆ ตามปกติไซต์งานก่อสร้างจะเริ่มจากการเป็นที่โล่งแจ้ง มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงวัสดุก่อสร้างกับแรงงานจำนวนมาก ทำให้ต้องล้อมรั้วหรือทำสัญลักษณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

กฎระเบียบไซต์งานก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย

พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2554

ตามพระราชบัญญัติกำหนดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานทุกประเภท รวมถึงไซต์งานก่อสร้าง โดยกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จัดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน และให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บทสำคัญที่เกี่ยวกับไซต์งานก่อสร้าง

 • มาตรา 10 กำหนดให้นายจ้างต้องมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management System) เพื่อควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจ ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบไซต์งานก่อสร้างกับแนวทางด้านความปลอดภัย
 • มาตรา 11 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดแผนความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Plan) เพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยสำหรับแต่ละประเภทงาน
 • มาตรา 12 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกี่ยวกับไซต์งานก่อสร้าง พ.ศ. 2564

กระทรวงกำหนดรายละเอียดของมาตรการความปลอดภัยสำหรับไซต์งานก่อสร้าง โดยครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. การจัดระเบียบพื้นที่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน

การจัดระเบียบพื้นที่กับสภาพแวดล้อมไซต์งานก่อสร้างอย่างเหมาะสม สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการตกที่สูงหรือการตกหล่นของวัสดุก่อสร้างได้

หลักปฏิบัติไซต์งานก่อสร้าง การจัดระเบียบพื้นที่กับสภาพแวดล้อม

 • กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน ทำรั้วกั้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมทางเดินกับทางออกให้เพียงพอและปลอดภัย
 • จัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อย ไม่ให้กีดขวางทางเดิน
 • ติดตั้งป้ายเตือนกับสัญญาณไฟให้ชัดเจน
 • แสงสว่างช่วงกลางคืนต้องเพียงพอ

2. การใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์อย่างปลอดภัย

การใช้เครื่องจักรกับอุปกรณ์อย่างปลอดภัย สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทับ รวมถึงอุบัติเหตุที่วัตถุกระเด็นออกจากเครื่องจักรใส่ได้

หลักปฏิบัติไซต์งานก่อสร้าง การใช้เครื่องจักรกับอุปกรณ์

 • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีก่อนใช้งาน
 • ใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ผิดประเภทงาน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่เสมอ ดูแลอย่าให้เสื่อมหรือพังก่อนอายุการใช้งาน

3. การจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างปลอดภัย

การจัดการวัสดุก่อสร้างให้ปลอดภัย สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานได้ ไม่ว่าจะการยกขนวัสดุ หรือการโดนวัสดุก่อสร้างทับจากการตกหล่น

หลักปฏิบัติไซต์งานก่อสร้าง การจัดการวัสดุ

 • ขนย้ายวัสดุก่อสร้างอย่างระมัดระวัง
 • วางวัสดุก่อสร้างในบริเวณที่มั่นคงแข็งแรง
 • หลีกเลี่ยงบริเวณเสี่ยง ที่อาจทำให้วัสดุก่อสร้างตกหล่นลงมา

4. การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

เป็นการลดอุบัติเหตุที่ไซต์งานก่อสร้าง ด้วยการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูด การโดนสารกรัดกร่อน และอื่น ๆ ที่เสี่ยงต่อชีวิต

หลักปฏิบัติงานไซต์งานก่อสร้าง

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย (PPE) ตลอดเวลาที่อยู่ไซต์งานก่อสร้าง
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้อง
 • ทำงานด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ

บทสรุป

สรุปแล้ว ไซต์งานก่อสร้าง (Construction Site) นั้นคือสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ที่มีเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้างกับวัสดุก่อสร้าง และแรงงานจำนวนมากอยู่ภายใน ทำให้ต้องมีกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยสำหรับควบคุมไซต์งาน เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปได้อย่างปลอดภัย


บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับเหมา คือใคร
การเลือก ผู้รับเหมา แบบรายย่อยหรือนิติบุคคล ในโครงการก่อสร้าง ควรต้องเข้าใจหลักคิดการคัดกรองผู้รับเหมาที่ดี เพื่อให้งานก่อสร้างประสบความสำเร็จ
17 Feb 2024
งานก่อสร้าง ทุกประเภท มีอะไรบ้าง
4 ประเภทของงานก่อสร้าง คืออะไร มีที่มาของการจ้างงานจากไหนบ้าง ?
18 Jan 2024
6 ขั้นตอน เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หน้าที่ของผู้รับเหมาที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือถ้าอยากเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างของตนเอง มีขั้นตอนยังไงบ้าง บทความนี้มีคำตอบ
18 Jan 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy